پورتال تخصصی پلنگ ایرانی برای ثبت مشاهدات و تجربیات کارشناسان، محققین، افراد مطلع و علاقمندان می باشد. به هر یک از کاربران صفحه اختصاصی تعلق می گیرد و کاربران می توانند اطلاعات ثبتی خود را مدیریت و امکان انتشار و عدم انتشار آن را تعیین نمایند.
نام کاربری و رمز عبور توسط مدیر سایت در اختیار کاربران قرار می گیرد. در صورت تمایل به عضویت درخواست خود را برای دریافت نام کاربری و رمز عبور ارسال فرمایید.پنل اختصاصی اعضا
دسترسی به این قسمت مخصوص اعضا می باشد.